Historien om HTML5

Hvordan opstod HTML5

Jeg vil prøve kort at gennemgå historien om HTML5 og hvordan W3 specifikation hertil opstod. I årene op til 1995 blev HTML specifikationen ændret en del gange, efter at W3 konsortiet blev oprettet i 1994 af bl.a. Tim Berners-Lee. Efterhånden var man i 1997 nået til version 3.2, som vel var den første rigtige specifikation. Version 4.0 af HTML blev også færdig i 1997 senere på året. På et tidspunkt besluttede W3C at udvikle en HTML udgave, som skulle være en bro mellem XML (som de fleste programmer kan læse og forstå) og HTML – man kaldte den for XHTML.

XHTML kan vel kaldes for en opstramning af HTML med indførelse af nye og skrappere regler, for at komme nærmere de skrappe regler, man finder i XML. Der blev herudover ikke tilføjet nævneværdigt nyt. XHTML 1.0 specifikationen blev færdig i 2000. Nu startede udviklingen af XHTML 2.0, som var et nyt sprog, der ikke umiddelbart skulle kunne kommunikere med de tidligere HTML og XHTML sprog, og det betød også at det ikke var bagudkompatibelt med 'gamle' websider.

I 2003 opstod en ny interesse for udvikling af HTML, fordi mange så det problematisk at W3C arbejdede mod XML for at gøre denne teknologi den nye specifikation indenfor web, dette ville betyde at alle tidligere websider i HTML ikke mere kunne læses af browserne!! Arbejdet med nye features gik så småt i gang og var i starten mest rettet mod formularer. Folkene bag de nye tanker om web ville gerne, at W3C skulle stå som den overordnede instans.

De grundlæggende ideer blev præsenteret i 2004 af Mozilla og Opera. W3C afslog imidlertid at beskæftige sig med disse nye forslag, idet beslutningen om at arbejde mod XML jo var taget, forslagene arbejde ikke denne vej og beslutningen om at udvikle mod XML ønskede W3C ikke at lave om.

Pga. W3C’s holdning lavede Apple, Mozilla og Opera en arbejdsgruppe, de kaldte gruppen for WHATWG, og ville arbejde videre med de nye principper. De lavede forarbejdet til en ny specifikation, som de ville eje i samling, men dog lægge ud til brug for alle. WHATWG havde nogle principper for den nye specifikation. Den skulle bl.a. være bagudkompatibel, så alle ældre websider kunne læses (i modsætning til W3C’s specifikation) og specifikation skulle være meget mere specificeret.

I 2006 tilkendegav W3C, at de måske alligevel ville være med til at udvikle de nye tanker, som i mellemtiden var blevet kaldt HTML5. Der blev derfor lavet en arbejdsgruppe, som skulle sammenarbejde med WHATWG i udviklingen af den nye specifikation til HTML5 . Senere tillod de oprindelige initiativtagere Apple, Mozilla og Opera, at W3C kunne offentliggøre specifikationen som deres egen – de beholdt dog deres helt egen version, som ikke var så restriktiv på deres eget website – efter dette har grupperne arbejdet sammen. Men stadig med 2 versioner, WHATWG’s version og W3C’s version, med W3c’s version som den officielle standard og WHATWG’s version som mere eksperimenterende og som idegenerator til den officielle specifikation.

Dette sammenarbejde har tydeligt været en god ting for udviklingen af koder til nettet. Der er en lind strøm af nye features, som du kan følges på W3C’s site.